Категория: Процедури по ЗОП

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД