Категория: Процедури по ЗОП

„Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по ЗУТ за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора“, по 4 обособени позиции:Обособена позиция 1: Стара Загора (обекти 1, 2 и 3);Обособена позиция 2: Казанлък (обекти 4, 5 и 6) Обособена позиция 3: Чирпан (обекти 7 и 8) Обособена позиция 4: Раднево (обекти 9, 10, и 11).

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД