„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства”

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли25.03.2020г.
ДокументацияИзтегли25.03.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2, 3 и 4Изтегли25.03.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли25.03.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли25.03.2020г.
Разяснение1Изтегли06.04.2020г.
Разяснение2Изтегли13.04.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменениеИзтегли14.04.2020г.
Разяснение3Изтегли11.05.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД