Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) – външни довеждащи водопроводи – 3 обособени позиции

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли06.04.2020г.
ДокументацияИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли07.04.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли07.04.2020г.
Разяснение 1Изтегли13.04.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменение и Приложение № 5.2Изтегли21.04.2020г.
Разяснение 2Изтегли04.05.2020г.
Разяснение 3Изтегли11.05.2020г.
Разяснение 4Изтегли29.05.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли03.12.2020г.
Протокол №1Изтегли05.01.2021г.
Протокол №2Изтегли05.01.2021г.
Протокол №3Изтегли05.01.2021г.
ДокладИзтегли05.01.2021г.
Решение за класиранеИзтегли05.01.2021г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли12.03.2021г.
Договор за обособена позиция №1Изтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Договор за обособена позиция №2Изтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Договор за обособена позиция №3Изтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД