Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) – външни довеждащи водопроводи – 3 обособени позиции

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли06.04.2020г.
ДокументацияИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2 и 3 / Приложение към договорИзтегли07.04.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли07.04.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли07.04.2020г.
Разяснение 1Изтегли13.04.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменение и Приложение № 5.2Изтегли21.04.2020г.
Разяснение 2Изтегли04.05.2020г.
Разяснение 3Изтегли11.05.2020г.
Разяснение 4Изтегли29.05.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли03.12.2020г.
Протокол №1Изтегли05.01.2021г.
Протокол №2Изтегли05.01.2021г.
Протокол №3Изтегли05.01.2021г.
ДокладИзтегли05.01.2021г.
Решение за класиранеИзтегли05.01.2021г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли12.03.2021г.
Договор за обособена позиция №1Изтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Договор за обособена позиция №2Изтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Договор за обособена позиция №3Изтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли12.03.2021г.
Обявление за изменение ОП3Изтегли08.11.2023г.
Допълнително споразумение ОП3Изтегли08.11.2023г.
Обявление за изменение ОП2Изтегли08.11.2023г.
Допълнително споразумение ОП2Изтегли08.11.2023г.
Обявление за изменение ОП1Изтегли14.11.2023г.
Допълнително споразумение ОП1Изтегли14.11.2023г.
Допълнително споразумение ОП1Изтегли20.12.2023г.
Обявление за изменение ОП1Изтегли20.12.2023г.
Обявление за приключил д-р ОП2Изтегли05.01.2024г.
Обявление за приключил договор ОП3Изтегли18.01.2024г.
Обявление за приключил договор ОП1Изтегли26.03.2024г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД