„Услуга за изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане за питейно-битови цели от подземни води чрез съществуващи съоръжения“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли14.05.2020г.
ДокументацияИзтегли14.05.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли14.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли14.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли14.05.2020г.
ПротоколИзтегли14.09.2020г.
Решение за класиранеИзтегли14.09.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли03.11.2020г.
ДоговорИзтегли03.11.2020г.
Обявление за приключил договорИзтегли10.01.2024г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД