Категория: Други

Покана за провеждане на пазарни консултации -„Консултантски услуги за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, финансиран по ОПОС 2014 -2020”

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД