Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) – Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора с две обособени позиции

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли30.03.2020г.
ДокументацияИзтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли01.04.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли01.04.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменениеИзтегли21.04.2020г.
Разяснение 1Изтегли04.05.2020г.
Протокол 1Изтегли16.07.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли15.09.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД