Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) – Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора с две обособени позиции

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли30.03.2020г.
ДокументацияИзтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП1Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Техническа спецификация ОП2Изтегли01.04.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли01.04.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли01.04.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменениеИзтегли21.04.2020г.
Разяснение 1Изтегли04.05.2020г.
Протокол 1Изтегли16.07.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли15.09.2020г.
Протокол 2Изтегли01.10.2020г.
Протокол 3Изтегли01.10.2020г.
ДокладИзтегли01.10.2020г.
Решение за класиранеИзтегли01.10.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли30.11.2020г.
Договор и приложения за обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №1Изтегли30.11.2020г.
Договор и приложения за обособена поръчка №2Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №2Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №2Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №2Изтегли30.11.2020г.
Приложения към договор - обособена поръчка №2Изтегли30.11.2020г.
Договор с подизпълнителИзтегли04.12.2020г.
Допълнително споразумениеИзтегли19.12.2023г.
Обявление за изменениеИзтегли19.12.2023г.
Допълнително споразумение OП1Изтегли20.12.2023г.
Обявление за изменениеИзтегли20.12.2023г.
Допълнително споразумение OП1Изтегли31.12.2023г.
Обявление за изменениеИзтегли31.12.2023г.
Допълнително споразумение OП2Изтегли31.12.2023г.
Обявление за изменениеИзтегли31.12.2023г.
Обявление за приключил договорИзтегли08.03.2024г.
Обявление за приключил договор ОП2Изтегли27.03.2024г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД