„Доставка и монтаж на инсталации за подобряване качеството на питейната вода“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли13.05.2020г.
ДокументацияИзтегли13.05.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1 и 2 Изтегли13.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли13.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли13.05.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД