„Доставка и монтаж на инсталации за подобряване качеството на питейната вода“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли13.05.2020г.
ДокументацияИзтегли13.05.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1 и 2Изтегли13.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли13.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли13.05.2020г.
ПротоколИзтегли18.08.2020г.
Решение за класиранеИзтегли18.08.2020г.
Олявление за възложена поръчкаИзтегли21.09.2020г.
Договор за обособена позиция 1Изтегли21.09.2020г.
Договор за обособена позиция 2Изтегли21.09.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД