„Доставка и монтаж на инсталации за подобряване качеството на питейната вода“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли13.05.2020г.
ДокументацияИзтегли13.05.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1 и 2Изтегли13.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли13.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли13.05.2020г.
ПротоколИзтегли18.08.2020г.
Решение за класиранеИзтегли18.08.2020г.
Олявление за възложена поръчкаИзтегли21.09.2020г.
Договор за обособена позиция 1Изтегли21.09.2020г.
Договор за обособена позиция 2Изтегли21.09.2020г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1 и 2Изтегли22.01.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД