Категория: Процедури по ЗОП

„Упражняване на НСН и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по FIDIC за обект ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка на оборудване по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора“

„Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по ЗУТ за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора“, по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Стара Загора (обекти 1, 2 и 3) Обособена позиция 2: Казанлък (обекти 4, 5 и 6) Обособена позиция 3: Чирпан (обекти 7 и 8) Обособена позиция 4: Раднево (обекти 9, 10, и 11).

„Осигуряване на въоръжена физическа охрана, техническа охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ и мониторинг на системи за видеонаблюдение /СВН/ на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора”.

„Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево – Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр.Раднево; Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево “

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД