„Инженеринг за обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан и довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водoем V=6500m3 на гр. Чирпан“

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли15.05.2020г.
ДокументацияИзтегли15.05.2020г.
Техническа спецификация 1 / Приложение към договорИзтегли15.05.2020г.
Техническа спецификация 2 / Приложение към договорИзтегли15.05.2020г.
Техническа спецификация 3 / Приложение към договорИзтегли15.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли15.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли15.05.2020г.
Протокол №1Изтегли05.08.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли22.12.2020г.
Протокол №2Изтегли06.01.2021г.
Протокол №3Изтегли06.01.2021г.
ДокладИзтегли06.01.2021г.
Решение за класиранеИзтегли06.01.2021г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли01.03.2021г.
ДоговорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД