„Инженеринг за обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан и довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водoем V=6500m3 на гр. Чирпан“

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли15.05.2020г.
ДокументацияИзтегли15.05.2020г.
Техническа спецификация 1 / Приложение към договорИзтегли15.05.2020г.
Техническа спецификация 2 / Приложение към договорИзтегли15.05.2020г.
Техническа спецификация 3 / Приложение към договорИзтегли15.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли15.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли15.05.2020г.
Протокол №1Изтегли05.08.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли22.12.2020г.
Протокол №2Изтегли06.01.2021г.
Протокол №3Изтегли06.01.2021г.
ДокладИзтегли06.01.2021г.
Решение за класиранеИзтегли06.01.2021г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли01.03.2021г.
ДоговорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли01.03.2021г.
Допълнително споразумениеИзтегли07.11.2023г.
Обявление за изменениеИзтегли07.11.2023г.
Обявление за приключил договорИзтегли06.01.2024г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД