„Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по ЗУТ за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора“, по 4 обособени позиции:Обособена позиция 1: Стара Загора (обекти 1, 2 и 3);Обособена позиция 2: Казанлък (обекти 4, 5 и 6) Обособена позиция 3: Чирпан (обекти 7 и 8) Обособена позиция 4: Раднево (обекти 9, 10, и 11).

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли03.04.2020г.
ДокументацияИзтегли03.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2, 3 и 4Изтегли03.04.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2, 3 и 4Изтегли03.04.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли03.04.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли03.04.2020г.
Решение за одобрявяне на обявление за изменениеИзтегли21.04.2020г.
Разяснение 1Изтегли21.04.2020г.
Решение за прекратяване на процедураИзтегли30.04.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли18.05.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД