“Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект 11: Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, Община Стара Загора”

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли15.06.2020г.
ДокументацияИзтегли17.06.2020г.
Техническа спецификация 1 / Приложение към договорИзтегли17.06.2020г.
Техническа спецификация 2 / Приложение към договорИзтегли17.06.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли17.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли17.06.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияИзтегли23.07.2020г.
Протокол №1Изтегли31.08.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли05.01.2021г.
Протоколи №№2, 3 и ДокладИзтегли11.01.2021г.
Решение за класиранеИзтегли11.01.2021г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли18.03.2021г.
ДоговорИзтегли18.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли18.03.2021г.
Приложение към договорИзтегли18.03.2021г.
Допълнително споразумениеИзтегли09.11.2023г.
Обявление за изменениеИзтегли09.11.2023г.
Обявление за приключил договорИзтегли05.03.2024г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД