“Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект 11: Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, Община Стара Загора”

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли15.06.2020г.
ДокументацияИзтегли17.06.2020г.
Техническа спецификация 1Изтегли17.06.2020г.
Техническа спецификация 2Изтегли17.06.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли17.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли17.06.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияИзтегли23.07.2020г.
Протокол 1Изтегли31.08.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД