„Доставка чрез лизинг на нов автомобил с повишена проходимост за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли08.05.2020г.
ДокументацияИзтегли08.05.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли08.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли08.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли08.05.2020г.
ПротоколИзтегли16.06.2020г.
Решение за класиранеИзтегли16.06.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли28.07.2020г.
Договор и договор с подизпълнителИзтегли28.07.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД