„Почистване и поддържане на санитарно-охранителните зони на водоизточници и съоръжения експлоатирани от ”ВиК” ЕООД Стара Загора.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли08.06.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли08.06.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли08.06.2020г.
ДокументацияИзтегли08.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли08.06.2020г.
Удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеИзтегли22.06.2020г.
ПротоколИзтегли17.08.2020г.
ДоговорИзтегли25.09.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД