„Изготвяне на проекти за водоснабдителните и канализационни системи на територията обслужвана от „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли23.03.2020г.
ДокументацияИзтегли23.03.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли23.03.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли23.03.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли23.03.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменениеИзтегли14.04.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД