„Доставка чрез лизинг на 2 броя нови комбинирани багер – товарачи за нуждите на „В и К” ЕООД град Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли27.02.2019г.
ДокументацияИзтегли27.02.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли27.02.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли27.02.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли27.02.2019г.
ПротоколИзтегли20.05.2019г.
Решение за прекратяванеИзтегли20.05.2019г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли31.05.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД