„Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли28.02.2019г.
ДокументацияИзтегли28.02.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли28.02.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли28.02.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли28.02.2019г.
РазяснениеИзтегли21.03.2019г.
Решение за прекратяване за ОП 3 и 4Изтегли16.04.2019г.
Обявления за възложена поръчка за ОП 3 и 4Изтегли03.05.2019г.
Протокол за ОП 1Изтегли21.05.2019г.
Решение за прекратяване за ОП 1Изтегли21.05.2019г.
Обявления за възложена поръчка за ОП 1Изтегли06.06.2019г.
Протокол и докладИзтегли17.06.2019г.
Решение за прекратяване за ОП 2Изтегли17.06.2019г.
Решение за класиране за ОП 5Изтегли17.06.2019г.
Обявления за възложена поръчка за ОП 2Изтегли04.07.2019г.
Обявления за възложена поръчка за ОП 5Изтегли18.07.2019г.
Договор за ОП 5Изтегли18.07.2019г.
Обявление за изменение за ОП1Изтегли22.07.2019г.
Допълнително споразумение за ОП1Изтегли22.07.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД