Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, финансиран по ОПОС 2014 -2020

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли28.02.2019г.
Документация за участиеИзтегли28.02.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли28.02.2019г.
Удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеИзтегли11.03.2019г.
Протокол на комисиятаИзтегли19.04.2019г.
ДоговорИзтегли20.05.2019г.
Допълнително споразумение №1Изтегли11.11.2019г.
Допълнително споразумение №2Изтегли13.05.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД