„Услуги по извършване на геодезически дейности на територията и по обекти и съоръжения на „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли25.02.2019г.
ДокументацияИзтегли25.02.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли25.02.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли25.02.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли25.02.2019г.
ПротоколИзтегли19.04.2019г.
Решение за класиранеИзтегли19.04.2019г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли28.05.2019г.
ДоговорИзтегли28.05.2019г.
Обявление за приключване на договорИзтегли09.08.2023г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД