„Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли17.03.2020г.
ДокументацияИзтегли17.03.2020г.
Техническо заданиеИзтегли17.03.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли17.03.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли17.03.2020г.
Разяснение 1Изтегли23.03.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменениеИзтегли15.04.2020г.
Решение за прекратяване на процедуратаИзтегли28.04.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли12.05.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД