„Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли17.03.2020г.
ДокументацияИзтегли17.03.2020г.
Техническо заданиеИзтегли17.03.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли17.03.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли17.03.2020г.
Разяснение 1Изтегли23.03.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД