„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора“.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли17.03.2020г.
Техническа спецификация за ОП1 и 2Изтегли17.03.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли17.03.2020г.
ДокументацияИзтегли17.03.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли17.03.2020г.
Разяснение 1Изтегли26.03.2020г.
Разяснение 2Изтегли27.03.2020г.
Удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеИзтегли30.03.2020г.
ПротоколИзтегли14.04.2020г.
Договори за ОП 1 и 2Изтегли04.05.2020г.
Допълнително споразумение за ОП1Изтегли28.04.2021г.
Допълнително споразумение за ОП2Изтегли29.04.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД