„Събиране (инкасиране) на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Стара Загора за абонати на Дружеството”

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли31.01.2020г.
ДокументацияИзтегли31.01.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1,2,3 и 4Изтегли31.01.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли31.01.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли31.01.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменениеИзтегли17.02.2020г.
Протокол и докладИзтегли07.04.2020г.
Решение за класиранеИзтегли07.04.2020г.
Обявление за възложена поръчка - ОП3Изтегли07.05.2020г.
Договор за ОП3Изтегли07.05.2020г.
Обявление за възложена поръчка - ОП 1 и 2Изтегли14.05.2020г.
Договор за ОП 1 и 2Изтегли14.05.2020г.
Обявление за възложена поръчка - ОП 4Изтегли18.05.2020г.
Договор за ОП 4Изтегли18.05.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД