„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли28.01.2020г.
ДокументацияИзтегли28.01.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли28.01.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли28.01.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли28.01.2020г.
Протокол 1Изтегли01.04.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли30.06.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД