„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли20.01.2020г.
ДокументацияИзтегли20.01.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли20.01.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли20.01.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли20.01.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД