„Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли17.10.2019г.
ДокументацияИзтегли17.10.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли17.10.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли17.10.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли17.10.2019г.
ПротоколИзтегли08.01.2020г.
Решение за класиранеИзтегли08.01.2020г.
Обявление за възложена поръчка Изтегли04.02.2020г.
Договор за ОП1Изтегли04.02.2020г.
Договор за ОП2Изтегли04.02.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД