„Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли17.10.2019г.
ДокументацияИзтегли17.10.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли17.10.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли17.10.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли17.10.2019г.
ПротоколИзтегли08.01.2020г.
Решение за класиранеИзтегли08.01.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли04.02.2020г.
Договор за ОП1Изтегли04.02.2020г.
Договор за ОП2Изтегли04.02.2020г.
Обявление за изменение за ОП2Изтегли09.11.2021г.
Допълнително споразумение за ОП2Изтегли09.11.2021г.
Обявление за изменение и Допълнително споразумение за ОП1Изтегли31.12.2021г.
Обявление за приключване на договор за ОП2Изтегли01.04.2022г.
Обявление за приключване на договор за ОП1Изтегли13.06.2022г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД