„Застраховане на работниците и на служителите, както и на имуществото на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли16.10.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли16.10.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли16.10.2019г.
ДокументацияИзтегли16.10.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли16.10.2019г.
Удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеИзтегли28.10.2019г.
ПротоколИзтегли18.11.2019г.
Договор за ОП 1Изтегли10.12.2019г.
Договор за ОП 2Изтегли10.12.2019г.
Договор за ОП 3Изтегли10.12.2019г.
Договор за ОП 4Изтегли10.12.2019г.
Договор за ОП 5Изтегли10.12.2019г.
Договор с подизпълнителИзтегли16.12.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД