„Доставка чрез лизинг на два броя употребявани комбинирани багер – товарачи и един брой употребяван каналокопател”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли19.07.2019г.
ДокументацияИзтегли19.07.2019г.
Техническа спецификация за ОП 1 и 2Изтегли19.07.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли19.07.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли19.07.2019г.
Решение за одобрение на обявление за изменениеИзтегли27.08.2019г.
ПротоколИзтегли09.10.2019г.
Решение за класиранеИзтегли09.10.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП1Изтегли15.11.2019г.
Договор за ОП1Изтегли15.11.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП2Изтегли26.11.2019г.
Договор за ОП2Изтегли26.11.2019г.
Договор с подизпълнител за ОП2Изтегли26.11.2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1 и 2.Изтегли18.01.2023г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД