„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли01.07.2019г.
ДокументацияИзтегли03.07.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли03.07.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли03.07.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли03.07.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД