„Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
РешениеИзтегли06.04.2017г.
ОбявлениеИзтегли06.04.2017г.
ДокументацияИзтегли07.04.2017г.
Приложения за попълванеИзтегли07.04.2017г.
Разяснение 1Изтегли09.05.2017г.
Протокол 1Изтегли05.06.2017г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли14.06.2017г.
Протокол 2Изтегли29.06.2017г.
Протокол 3Изтегли29.06.2017г.
ДокладИзтегли29.06.2017г.
Решение за класиранеИзтегли29.06.2017г.
Обявление за възложена поръчка ОП1Изтегли19.07.2017г.
Договор ОП1Изтегли19.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка ОП4Изтегли26.07.2017г.
Договор ОП4Изтегли26.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка ОП3Изтегли27.07.2017г.
Договор ОП3Изтегли27.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка ОП2Изтегли09.08.2017г.
Договор ОП2Изтегли09.08.2017г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД