„Предоставяне под наем на техника за осъществяване дейността на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли10.03.2020г.
ДокументацияИзтегли10.03.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1 ,2 и 3Изтегли10.03.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли10.03.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли10.03.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменениеИзтегли10.04.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД