„Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли02.09.2019г.
ДокументацияИзтегли02.09.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли02.09.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли02.09.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли02.09.2019г.
Протокол и доклад Изтегли18.10.2019г.
Решение за класиранеИзтегли18.10.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП 2Изтегли14.11.2019г.
Договор за ОП2Изтегли14.11.2019г.
Протокол и доклад за ОП1Изтегли18.11.2019г.
Решение за класиране за ОП1Изтегли18.11.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД