„Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли02.09.2019г.
ДокументацияИзтегли02.09.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли02.09.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли02.09.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли02.09.2019г.
Протокол и докладИзтегли18.10.2019г.
Решение за класиранеИзтегли18.10.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП 2Изтегли14.11.2019г.
Договор за ОП2Изтегли14.11.2019г.
Протокол и доклад за ОП1Изтегли18.11.2019г.
Решение за класиране за ОП1Изтегли18.11.2019г.
Протокол 3 и доклад 3 за ОП1Изтегли05.05.2020г.
Решение за класиране за ОП1Изтегли05.05.2020г.
Обявление за възложена поръчка за ОП 1Изтегли28.05.2020г.
Договор за ОП1Изтегли28.05.2020г.
Обявление за приключване на договор за ОП 2Изтегли16.12.2021г.
- 09.03.2022г.
Обявление за приключване на договор и споразумение за прекратяване по ОП 1Изтегли07.04.2022г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД