„Доставка на материали за строителство“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли24.04.2018г.
Документация за участиеИзтегли24.04.2018г.
Документация за участиеИзтегли24.04.2018г.
Документация за участиеИзтегли24.04.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли24.04.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли24.04.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли24.04.2018г.
Решение за прекратяванеИзтегли23.05.2018г.
Протокол 1Изтегли30.05.2018г.
Обявление за възложена поръчка-прекратена ОП2Изтегли05.06.2018г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли25.06.2018г.
Протокол 2Изтегли04.07.2018г.
Протокол 3Изтегли04.07.2018г.
РешенияИзтегли04.07.2018г.
Обявление за възложена поръчка-прекратена ОП3Изтегли20.07.2018г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли03.09.2018г.
Договор за обособена позиция №1Изтегли03.09.2018г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД