„Доставка на помпи“

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли16.04.2018г.
Документация за участиеИзтегли16.04.2018г.
Техническа спецификацияИзтегли16.04.2018г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли16.04.2018г.
Приложения за попълванеИзтегли16.04.2018г.
Разяснение 1Изтегли27.04.2018г.
Протокол 1Изтегли29.05.2018г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли05.07.2018г.
Протокол 2Изтегли10.07.2018г.
Протокол 3Изтегли10.07.2018г.
Решения за класиранеИзтегли10.07.2018г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли04.09.2018г.
Договор ОП1Изтегли04.09.2018г.
ПриложенияИзтегли04.09.2018г.
Договор ОП2Изтегли04.09.2018г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД