„Зареждане с дизел и бензин на МПС и на всички машини от технологичния парк, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора чрез карти за безналично плащане“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли24.10.2017г.
Документация за участиеИзтегли24.10.2017г.
Приложения за попълванеИзтегли24.10.2017г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли24.11.2017г.
Протокол 1Изтегли30.11.2017г.
Протокол 2Изтегли30.11.2017г.
Протокол 3Изтегли30.11.2017г.
Решение за класиранеИзтегли30.11.2017г.
Протокол 4Изтегли06.12.2017г.
Решение за класиране ОП 1Изтегли06.12.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП № 2, 3 и 4Изтегли12.01.2018г.
Договор за обособена позиция №2Изтегли12.01.2018г.
Договор за обособена позиция №3Изтегли12.01.2018г.
Договор за обособена позиция №4Изтегли12.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка за ОП № 5 и 6Изтегли16.01.2018г.
Договор за обособена позиция №5Изтегли16.01.2018г.
Договор за обособена позиция №6Изтегли16.01.2018г.
Дата, час и място на провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнителИзтегли14.05.2018г.
Протокол 5Изтегли23.05.2018г.
Протокол 6Изтегли23.05.2018г.
Решение за класиране ОП 1Изтегли23.05.2018г.
Обявление за възложена поръчка за ОП № 1Изтегли12.07.2018г.
Договор за обособена позиция №1Изтегли12.07.2018г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД