„Предоставяне под наем на техника за осъществяване дейността на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора“.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли04.05.2017г.
Документация за участиеИзтегли04.05.2017г.
Приложения за попълванеИзтегли04.05.2017г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли05.06.2017г.
Протокол 1Изтегли13.06.2017г.
Протокол 2Изтегли13.06.2017г.
Протокол 3Изтегли13.06.2017г.
Решение за класиранеИзтегли13.06.2017г.
Обявление за възложена поръчка ОП 1Изтегли18.07.2017г.
Договор ОП 1Изтегли18.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка ОП 2Изтегли09.08.2017г.
Договор ОП 2Изтегли09.08.2017г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1Изтегли13.08.2019г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2Изтегли21.05.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД