Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „В и К” – ЕООД гр. Стара Загора, по зададена техническа спецификация /Приложение №1/

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
ОбяваИзтегли02.09.2016г.
ПриложенияИзтегли02.09.2016г.
Проекто-договорИзтегли02.09.2016г.
Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора е удължен до 17:00 часа на 19.09.2016г. Дата, час и място на отваряне на офертите: На 20.09.2016г. в 10.00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62. 12.09.2016г.
Протокол от работата на комисиятаИзтегли27.09.2016
Договор и ценово предложениеИзтегли04.10.2016
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД