„Избор на изпълнител за строително – монтажни работи за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора“

Вид на процедурата: ЧЛ.187 ЗОП

ОписаниеФайлДата
ОБЯВА ЗА СМРИзтегли01.03.2017г.
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП№1Изтегли01.03.2017г.
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП№2Изтегли01.03.2017г.
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП№3Изтегли01.03.2017г.
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП№4Изтегли01.03.2017г.
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП№5Изтегли01.03.2017г.
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП№6Изтегли01.03.2017г.
ДОК И ОБРАЗЦИИзтегли01.03.2017г.
СЪОБЩЕНИЕИзтегли20.03.2017г.
ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТАИзтегли19.04.2017г.
Договор ОП1Изтегли09.05.2017г.
Договор ОП2Изтегли09.05.2017г.
Договор ОП3Изтегли09.05.2017г.
Договор ОП6Изтегли10.05.2017г.
Договор ОП5Изтегли19.05.2017г.
ПоканаИзтегли21.06.2017г.
Договор ОП4Изтегли03.07.2017г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД