„Упражняване на НСН и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по FIDIC за обект ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка на оборудване по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора“

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли08.06.2020г.
ДокументацияИзтегли10.06.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли10.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли10.06.2020г.
Протокол 1Изтегли14.09.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли05.10.2020г.
Протокол 2, 3 и докладИзтегли23.10.2020г.
Решение за класиранеИзтегли23.10.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли29.12.2020г.
Договор и приложенияИзтегли29.12.2020г.
ПриложенияИзтегли29.12.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД