„Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по ЗУТ за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора“, по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Стара Загора (обекти 1, 2 и 3) Обособена позиция 2: Казанлък (обекти 4, 5 и 6) Обособена позиция 3: Чирпан (обекти 7 и 8) Обособена позиция 4: Раднево (обекти 9, 10, и 11).

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли08.06.2020г.
ДокументацияИзтегли09.06.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2, 3 и 4 / Приложение към договораИзтегли09.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли09.06.2020г.
Разяснение 1Изтегли16.06.2020г.
Решение за одобрявяне на обявление за изменение и документацияИзтегли22.06.2020г.
Разяснение 2Изтегли21.07.2020г.
Протокол №1Изтегли06.10.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли15.12.2020г.
Протокол №2Изтегли12.01.2021г.
Протокол №2Изтегли12.01.2021г.
Протокол №3Изтегли12.01.2021г.
ДокладИзтегли12.01.2021г.
Решение за класиранеИзтегли12.01.2021г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли16.04.2021г.
Договор за ОП3Изтегли16.04.2021г.
Приложение към договораИзтегли16.04.2021г.
Приложение към договораИзтегли16.04.2021г.
Договор за ОП4Изтегли16.04.2021г.
Приложение към договораИзтегли16.04.2021г.
Приложение към договораИзтегли16.04.2021г.
Приложение към договораИзтегли16.04.2021г.
Обявление за възложена поръчка и договори за ОП1 и 2Изтегли19.08.2021г.
Приложения към договориИзтегли19.08.2021г.
Приложения към договориИзтегли19.08.2021г.
Приложения към договориИзтегли19.08.2021г.
Обявление за приключил д-рИзтегли06.01.2024г.
Обявление за приключил договорИзтегли17.01.2024г.
Обявление за приключил д-р ОП4Изтегли20.05.2024г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД