„Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект и изпълняване функциите на Инженер по ЗУТ за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора“, по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Стара Загора (обекти 1, 2 и 3) Обособена позиция 2: Казанлък (обекти 4, 5 и 6) Обособена позиция 3: Чирпан (обекти 7 и 8) Обособена позиция 4: Раднево (обекти 9, 10, и 11).

Вид на процедурата: Открита процедура

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли08.06.2020г.
ДокументацияИзтегли09.06.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1, 2, 3 и 4Изтегли09.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли09.06.2020г.
Разяснение 1Изтегли16.06.2020г.
Решение за одобрявяне на обявление за изменение и документацияИзтегли22.06.2020г.
Разяснение 2Изтегли21.07.2020г.
Протокол №1Изтегли06.10.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли15.12.2020г.
Протокол №2Изтегли12.01.2021г.
Протокол №2Изтегли12.01.2021г.
Протокол №3Изтегли12.01.2021г.
ДокладИзтегли12.01.2021г.
Решение за класиранеИзтегли12.01.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД