„Изграждане на нови обекти и присъединяването им към съществуващата SCADA система на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора“

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли03.06.2020г.
Документация за участиеИзтегли03.06.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли03.06.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли03.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли03.06.2020г.
ПротоколИзтегли19.08.2020г.
Решение за класиранеИзтегли19.08.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли25.09.2020г.
ДоговорИзтегли25.09.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД