„Изграждане на нови обекти и присъединяването им към съществуващата SCADA система на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора“

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли03.06.2020г.
Документация за участиеИзтегли03.06.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли03.06.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли03.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли03.06.2020г.
ПротоколИзтегли19.08.2020г.
Решение за класиранеИзтегли19.08.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли25.09.2020г.
ДоговорИзтегли25.09.2020г.
Обявление за приключване на договорИзтегли02.02.2023г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД