„Доставка на товарни автомобили”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли01.06.2020г.
Документация за участиеИзтегли01.06.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли01.06.2020г.
Техническа спецификация за ОП 1 и 2Изтегли01.06.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли01.06.2020г.
ПротоколИзтегли07.07.2020г.
Решение за класиранеИзтегли07.07.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли27.07.2020г.
Договор за обособена позиция №1Изтегли27.07.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли14.08.2020г.
Договор за обособена позиция №2Изтегли14.08.2020г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1 и 2Изтегли21.01.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД