„Доставка на консумативи, лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли22.05.2020г.
Документация за участиеИзтегли22.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли22.05.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли22.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли22.05.2020г.
ПротоколИзтегли27.08.2020г.
Рашение за класиранеИзтегли27.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка за ОП3Изтегли13.10.2020г.
Договор за ОП3Изтегли13.10.2020г.
Обявление за възложена поръчка за ОП4Изтегли15.10.2020г.
Договор за ОП4Изтегли15.10.2020г.
Обявление за възложена поръчка за ОП1Изтегли23.10.2020г.
Договор за ОП1Изтегли23.10.2020г.
Обявление за възложена поръчка за ОП2Изтегли27.10.2020г.
Договор за ОП2Изтегли27.10.2020г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1, 2, 3 и 4.Изтегли06.02.2023г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД