„Доставка на консумативи, лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли22.05.2020г.
Документация за участиеИзтегли22.05.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли22.05.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли22.05.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли22.05.2020г.
ПротоколИзтегли27.08.2020г.
Рашение за класиранеИзтегли27.08.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД