„Доставка на елементи за надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягане за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора“.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли19.03.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли19.03.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли19.03.2020г.
ДокументацияИзтегли19.03.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли19.03.2020г.
Удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеИзтегли30.03.2020г.
ПротоколИзтегли22.04.2020г.
ДоговорИзтегли21.05.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД