„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли23.01.2020г.
ДокументацияИзтегли23.01.2020г.
Техническа спецификацияИзтегли23.01.2020г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли23.01.2020г.
Приложения за попълванеИзтегли23.01.2020г.
Разяснение 1Изтегли03.02.2020г.
Протокол 1Изтегли30.03.2020г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли22.07.2020г.
Протоколи 2 и 3Изтегли19.08.2020г.
ПротоколИзтегли19.08.2020г.
Решение за класиранеИзтегли19.08.2020г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли09.10.2020г.
ДоговорИзтегли09.10.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД