„Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли04.11.2019г.
ДокументацияИзтегли04.11.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли04.11.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли04.11.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли04.11.2019г.
ПротоколИзтегли24.01.2020г.
Решение за класиранеИзтегли24.01.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД