„Доставка чрез лизинг на нови леки автомобили за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решение и обявлениеИзтегли15.11.2016г.
Документация за участиеИзтегли15.11.2016г.
Приложения за попълванеИзтегли15.11.2016г.
Протокол 1Изтегли23.12.2016г.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложенияИзтегли03.01.2017г.
Протокол 2Изтегли11.01.2017г.
Протокол 3Изтегли11.01.2017г.
Решение за класиранеИзтегли11.01.2017г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли10.02.2017г.
ДоговорИзтегли10.02.2017г.
Договор за подизпълнителИзтегли10.02.2017г.
Приложения към Договор № П-ДЗ-2 от 09.02.2017г.Изтегли05.06.2017г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД