„Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Обява и информацияИзтегли04.10.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли04.10.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли04.10.2019г.
ДокументацияИзтегли04.10.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли04.10.2019г.
Удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеИзтегли14.10.2019г.
ПротоколИзтегли13.11.2019г.
Договор за ОП 1Изтегли12.12.2019г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД