„Доставка на товарни автомобили”

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли01.10.2019г.
ДокументацияИзтегли01.10.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли01.10.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли01.10.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли01.10.2019г.
ПротоколИзтегли19.11.2019г.
Решение за класиранеИзтегли19.11.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП 1 и 2Изтегли10.12.2019г.
Договор за ОП 1Изтегли10.12.2019г.
Договор за ОП 2Изтегли10.12.2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1 и 2Изтегли30.04.2020г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД