Застраховане на работниците и на служителите, както и на имуществото на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора по обособени позиции

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

ОписаниеФайлДата
ОБЯВА ЗАСТРАХОВКИИзтегли11.11.2016г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯИзтегли11.11.2016г.
СЪОБЩЕНИЕИзтегли21.11.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ -ЖРЕБИЙИзтегли02.12.2016г.
ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯИзтегли07.12.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП №1Изтегли07.12.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП№5Изтегли07.12.2016г.
ПОКАНА ПО ЧЛ.191, АЛ.1, Т.1 ЗОПИзтегли08.12.2016г.
ДОГОВОР ЦЕНОВО И ТЕХНИЧЕСКО ОП№2Изтегли20.12.2016г.
ДОГОВОР ЦЕНОВО И ТЕХН. ПРЕДЛЖ. ОП№3Изтегли20.12.2016г.
ДОГОВОР ОП№4 И ТЕХН. ПРЕДЛОЖ.Изтегли23.12.2016г.
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ. ЗА ОП№4-1Изтегли23.12.2016г.
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ. ЗА ОП№4-2Изтегли23.12.2016г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД