„Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и поканиИзтегли10.09.2019г.
Документация за участиеИзтегли10.09.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли10.09.2019г.
Техническа спецификация за ОП1 и 2Изтегли10.09.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли10.09.2019г.
Протоколи и докладИзтегли02.10.2019г.
Решение за класиранеИзтегли02.10.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП 1 и 2Изтегли18.11.2019г.
Договор за ОП1Изтегли18.11.2019г.
Договор за ОП2Изтегли18.11.2019г.
Обявление за приключване на договор по ОП 1Изтегли17.12.2021г.
Обявление за приключване на договор по ОП 2Изтегли06.01.2022г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД