„Доставка на асфалтови смеси и битум за „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”.

Вид на процедурата: Публично състезание

Връзка в сайта на АОП: Вижте

ОписаниеФайлДата
Решениe и обявлениеИзтегли19.06.2019г.
ДокументацияИзтегли19.06.2019г.
Техническа спецификацияИзтегли19.06.2019г.
Методика за определяне на комплексна оценкаИзтегли19.06.2019г.
Приложения за попълванеИзтегли19.06.2019г.
ПротоколИзтегли09.08.2019г.
Решение за класиранеИзтегли09.08.2019г.
Обявление за възложена поръчкаИзтегли29.08.2019г.
ДоговорИзтегли29.08.2019г.
Обявление за приключване на договорИзтегли21.09.2021г.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2017. Реализация Медиа Системи ЕООД